YER Take-Off

Wat motiveert uw nieuwe medewerker? Hoe brengt u zo snel mogelijk een succesvolle samenwerking op gang? Met YER Take-Off komt u direct tot de kern. Na een plaatsing helpen gecertificeerde coaches u en uw nieuwe collega met een vliegende start. Een goed begin is niet alleen het halve werk, maar ook het vertrekpunt van een geslaagde onboarding.

YER Take-Off is een hulpmiddel voor het bouwen van productieve teams en verbeteren van de onderlinge communicatie. Het programma biedt ondersteuning bij teamontwikkeling en teambuilding. De voordelen van ons coachingstraject zijn:

  • U versnelt de kennismaking met de nieuwe medewerker
  • U werkt vanaf het begin efficiënter samen
  • U bent in staat om potentieel beter te benutten

YER Take-Off bevordert efficiënte samenwerking

YER Take-Off helpt om inzicht te krijgen in het voorkeursgedrag en de communicatiestijl van medewerkers. Hierdoor bent u in staat in te schatten wat medewerkers nodig hebben om succesvoller te functioneren. YER Take -Off is geen selectietool of assessmentmethode, maar geeft handvaten om het beste uit de samenwerking te halen. Zo draagt u bij aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers en komt nieuw potentieel tot bloei.

Snel inzicht in communicatiepatronen

YER Take-Off is gebaseerd op de DISC-methode. Dit is een model dat door middel van een persoonlijkheidsanalyse gedrags- en communicatiepatronen zichtbaar maakt. Wat is iemands persoonlijke stijl en specifieke manier van doen? Wat zijn de onderliggende behoeften? Met inzicht in deze variabelen komt u snel tot de kern, wat een shortcut is naar een succesvolle samenwerking.

De afkorting DISC staat voor vier basisstijlen: Daadkrachtig - Interactief - Stabiel - Conformerend. De DISC-analyse is een hulpmiddel dat inzicht geeft in communicatiestijl en drijfveren. Voor de resultaten geldt dat er altijd sprake is van een momentopname. De analyse biedt dus geen garantie voor de toekomst. Afhankelijk van de situatie en het moment zijn er in het persoonlijkheidsprofiel altijd nuances mogelijk.

Neem contact op

take off_yer_ex

Overzichtelijke werkwijze

Nadat de nieuwe kandidaat bij u in dienst is getreden, maakt onze coach een afspraak om de analyse af te nemen. De vervolgstappen zijn dan:

  • Na tekenen arbeidsovereenkomst: afname DISC-profiel bij geplaatste kandidaat
  • In de tweede week na indiensttreding: bespreken DISC-analyse met kandidaat en aansluitend een driegesprek met leidinggevende/opdrachtgever
  • Na drie maanden: voortgangsgesprek over de samenwerking en het functioneren; formuleren van verbeterpunten 

Ook voor managers en gehele teams

U kunt YER Take-Off uitbreiden met een persoonsgericht coachingstraject voor managers of een geheel team. Maak van een afdeling een echt team door bij het samenstellen en het verdelen van taken rekening te houden met DISC-profielen. Voor een meerprijs leveren wij per deelnemer een overzichtelijke rapportage.

Heeft u interesse en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag uw consultant om meer informatie of neem direct contact op met een van onze coaches.


Een oplossing voor ieder vraagstuk

Voor een optimale ondersteuning denken onze recruitmentconsultants actief met u mee. Of het nu gaat om een vaste positie of een interim-opdracht, wij bieden altijd een gedegen businesscase op maat. Met onze geavanceerde wervingsstrategie selecteren we snel de beste kandidaten uit de markt. Wij verzorgen het wervingstraject van a tot z, zodat u zich kunt blijven focussen op uw organisatie.

Neem contact op