Startpunt voor elke opdracht

Een zorgvuldig uitgewerkte businesscase ligt aan de basis van elke search. Een resultaatgericht plan dat niet alleen financiële implicaties en tijdplanning omvat, maar ook achtergronden, projectdoelstellingen in relatie tot bedrijfsdoelstellingen, cultuuraspecten, complexiteit en haalbaarheid vastlegt.

Op basis hiervan bepalen wij de snelste en meest kansrijke vervolgstappen. Om voor opdrachtgevers de best passende kandidaat te vinden en professionals de mooiste kans te bieden voor verdere ontwikkeling en persoonlijke groei.

Rockwoolnew

Rockwoolnew

Opdrachtgever in de isolatieindustrie

Door een langdurige ziekte van de huidige Manager Site Maintenance kreeg YER Executive de vraag om deze positie tijdelijk in te vullen. Het betrof een senior managementpositie, 5 direct reports,  totale aansturing van 112 medewerkers.

Lees meer


 

hightechmaakindustrienew

hightechmaakindustrienew

Opdrachtgever hightech maakindustrie

Bij aanvang bij mijn opdrachtgever, een bedrijf in de hightech maakindustrie, was er geen sprake van een exacte opdrachtformulering. Opdrachtgever zat in een fase waarin een discrepantie zichtbaar was tussen ontbrekende professionaliteit van de organisatie en de extreme groei fase waarin het bedrijf zich bevond.


 

Lees meer

akzonobelnew

AkzoNobel

AkzoNobel

Door het wegvallen van de logistiek verantwoordelijke en gebrek aan samenwerking met productie, werd YER Executive gevraagd de positie interim in te vullen.  Het proces van aanstelling van een vaste positie liep daarnaast.

Lees meer

technische multinational

Opdrachtgever technische multinational

Onze opdrachtgever, een technische multinational met een omzet van €10mrd wil in het kader van haar groeistrategie haar dienstverlening uitbreiden met financieringsdienstverlening (o.a. leasing). Zij streeft een zeer concurrerende marktpositie na met als doel haar afnemers maximaal te ondersteunen in haar behoeftes.

Lees meer