Business Case - Interim Site Maintenance Manager

Aanleiding

Door een langdurige ziekte van de huidige Manager Site Maintenance kreeg YER de vraag om deze positie tijdelijk in te vullen. Het betrof een senior managementpositie, 5 direct reports, totale aansturing van 112 medewerkers. Door het uitvallen van de huidige manager zijn er op het gebied van peoplemanagement zaken blijven liggen en is er een hoge werkdruk. Daarnaast heeft ook in de groep managers uitval plaatsgevonden. De Maintenance afdeling geeft technische ondersteuning aan de verschillende productieonderdelen. Er heeft een stevige CAPEX-investering plaatsgevonden, is er een sterke focus equipment performance en ROI.

Taak

Het vraagstuk is complex te noemen omdat er een zware case ligt op het gebied van leiderschap en procesmanagement. Het doel van de opdracht is om rust te brengen in de organisatie en werkprocessen zo in te richten dat ze voor alle betrokken stakeholders goed en efficiënt werken. De Site Maintenance Manager maakt onderdeel uit van het Operations MT en heeft lijnen met de operations and sales organisatie en rapporteert direct aan de Director Operations.

Oplossing

De voel- en zichtbare werkdruk en daarmee samenhangende spanningen binnen de teams zijn de eerste prioriteiten voor de interimmanager. De kern is goed te luisteren en de lastige situaties te ontrafelen. Door daarna fair en doortastend te handelen zorgt dit al snel voor herstel van vertrouwen. Wat volgt is gezamenlijk met de teams en stakeholders de status quo het gevoerde Maintenance en asset beleid bepalen. Wat is goed en wat is minder goed? Door vooral te kijken naar feiten en cijfermatige onderbouwingen wordt de richting van het maintenance beleid herijkt. Deze koerswijziging waarbij duidelijke structuur en proces gericht werken de boventoon voert wordt ingezet en bouwt het vertrouwen van de teams maar ook de stakeholders verder op. Het geeft bovendien basis een voor verdere verbetering.

Resultaat

De resultaten zijn na 6 maanden duidelijk merkbaar, na 12 maanden is de herziene koers ingezet en is de rust en vertrouwen binnen de onderhoudsteams en organisatie terug. De implementatie van leadership, focus on preventive maintenance en good housekeeping als mede value driven maintenance is in volle gang en ook de aansluiting van Maintenance naar engineering Capex projecten is tot stand gekomen. Behaalde prestatie resultaten voor de uptime van de apparatuur en overname van de nieuwe machines van CAPEX-projecten waren goed. Na een interim periode van 18 maanden kan het stokje met vertrouwen overdragen worden aan de nieuwe manager die door kan pakken op versterking van focusgebieden voor de afdeling, inclusief kostenbeheersing. 

Projectverantwoordelijke

Tom

Meer informatie? Neem contact op met Tom Coumans, Senior Consultant

Icon bellen +31 0(6) 292 391 61
Icon mailen tomcoumans@yer.nl 
linkedin logo wit 2 LinkedIn profiel
Icon locatie Amsterdam

Neem contact op