Business Case - Opdrachtgever Hightech Maakindustrie

Aanleiding

Bij mijn opdrachtgever, een bedrijf in de hightech maakindustrie, was er geen sprake van een exacte opdrachtformulering. Opdrachtgever zat in een fase waarin een discrepantie zichtbaar was tussen ontbrekende professionaliteit van de organisatie en de extreme groei fase waarin het bedrijf zich bevond. Hierdoor was de directie op meerdere fronten binnen de organisatie actief aan het reorganiseren waarbij de focus met name op de sales organisatie lag. Mijn rol was om te starten als manager inkoop waarbij ik werd gevraagd mijn eigen opdracht te formuleren.

Oplossing

Drie weken na aanvang had ik mijn analyse document gereed. Hierdoor was ik tot twee belangrijke zaken in staat. Op de eerste plaats kon ik gericht iets zeggen over de spend, het risicoprofiel en de contractuele afspraken die met suppy chain partners waren gemaakt of belangrijker nog, niet waren gemaakt. Op de tweede plaats was ik in staat om een gericht advies uit te brengen over de wijze waarop opdrachtgever zijn organisatie het beste in zou kunnen richten. Doel hierbij is het realiseren van een competente bezetting waarmee de suppy base op passende wijze gemanaged en uitgedaagd kan worden in lijn met de wensen en eisen van de interne klant. Mijn insteek hierbij is altijd om de klantvraag te begrijpen en deze als leidraad te gebruiken in het volledige bedrijfsvoering proces. Voordeel hierbij is dat je inzicht krijgt in je interne processen in relatie tot de klantvraag waardoor een meer uitlegbare beoordeling op haalbaarheid van verkooporders gecreëerd wordt. Hieruit volgt een onderbouwde bijstelling van de productie en/of sourcingstrategie. Het initiëren van een periodiek multidisciplinair beoordelingsteam van binnengekomen RFQ’s vormde onderdeel van mijn advies, dit gremium heb ik opgestart en voorgezeten.

Resultaat

Natuurlijk zijn resultaten meetbaar in bespaarde euro’s gemeten middels de geïntroduceerde savingstracker. Veel meer belang wordt door de opdrachtgever gehecht aan de verkregen inzichten inzake het managen van inkoopprocessen en de relatie tussen deze processen met de andere disciplines binnen zijn organisatie zoals productie, werkvoorbereiding en verkoop. Zeker de rol van kwaliteit in hightech productieprocessen en de hierbij behorende supply chain heeft tot nieuwe inzichten geleidt.

Op directieniveau heeft de uitvoering van mijn opdracht met name tot nieuwe zienswijzen geleidt. Het middenkader heb ik begeleidt om de directie beter te begrijpen en uitspraken op waarde te kunnen inschatten en passend te kunnen plaatsen. Collega’s binnen de opdrachtgever die betrokken waren bij operationele processen heb ik laten zien dat er een zichtbare verandering aan de hand was.

De opdracht is afgesloten met een oprechte handdruk van de MD, een in eigen productie vervaardigd gelast werkstuk met hierin verwerkt de productie competenties van dit bedrijf en een fles goede wijn van het middenkader. Een afsluiting die de waardering van mijn aanpak en resultaat weerspiegelt.

Projectverantwoordelijke

Marco

Meer informatie? Neem contact op met Marco Geijsels, Senior Business Partner.

icon-bel +31 (0)6 303 915 37
icon-Mail marcogeijsels@yerexecutive.nl
linkedin logo wit 2 LinkedIn profiel
icon-Location Eindhoven

Neem contact op