Met reboarding terug naar de ‘nieuwe’ werkplek

Nu de piek van de coronacrisis achter de rug is, maakt Nederland zich klaar om er weer met volle kracht tegenaan te gaan. Maar hoe pak je dit aan nu de werkomgeving in de anderhalvemetersamenleving zo drastisch is veranderd? Op welke manier laat je medewerkers wennen aan het ‘nieuwe normaal’? Met een effectieve reboarding zorg je dat je binnen de kortste keren weer als vanouds draait.

Voldoende afstand tussen werkplekken, vaste looproutes binnen het kantoor en een dagelijks verplichte clean desk policy. Dit zijn maar een paar voorbeelden uit het nieuwe protocol. Als bedrijf moet je anders te werk gaan dan je gewend bent en je medewerkers moeten daarin mee. Het is de  uitdaging om het nieuwe normaal de workflow en sfeer niet nadelig te laten beïnvloeden. Dat vraagt om flexibiliteit, van jou als leidinggevende én van je teamleden. Een goed uitgewerkt reboardingprogramma kan je daarbij helpen. Het begrip reboarding komt oorspronkelijk uit het verandermanagement, waar het een belangrijke rol speelt bij de succesvolle begeleiding van werknemers bij transities en overnames.

Je moet beseffen dat je als management actief betrokken bent bij alle aanpassingen, terwijl voor je medewerkers alles nieuw is.

Bij een geslaagd reboardingproces is goede communicatie essentieel. Je moet beseffen dat je als management actief betrokken bent bij alle aanpassingen, terwijl voor je medewerkers alles nieuw is. Zij hebben tijd nodig om te wennen aan alle veranderingen. Wil je dat ze zich snel weer thuis voelen in de ‘nieuwe’ organisatie, dan is aandacht voor hun behoeften onontbeerlijk. Maak snel duidelijk waar je als bedrijf naartoe wilt door met hen in gesprek te gaan en heldere informatie te geven. Ook met de juiste ondersteuning vergroot je de betrokkenheid en het teamgevoel.

Reboarding-blog-910x355

In het managementboek ‘De employee journey’ geven Wenda Bolink en Sascha Becker vijf tips voor een optimale reboarding.

1. Stem interne communicatie af op alle wensen

Zorg dat je voldoende oog hebt voor de emoties en wensen van je medewerkers, en pas daar de communicatie op aan. Is er sprake van radicale veranderingen dan kun je je team met een compleet inwerktraject, dat je normaal gesproken voor nieuwe collega’s inzet, door de aangepaste situatie heen loodsen.

2. Geef medewerkers voldoende tijd

Als management ben je als eerste op de hoogte van de geplande veranderingen. Je bent er dus al bekend mee. Voor medewerkers is de gehele situatie nieuw, dus is het belangrijk ze rustig kennis te laten maken met de gewijzigde omstandigheden. Neem ze geduldig mee in het proces en ondersteun ze waar nodig.

3. Bied een integraal reboardingprogramma aan

Een reboarding heeft parallellen met een onboardingprogramma voor starters, want beide markeren ze het begin van de employee experience. Als alle programma’s, initiatieven en activiteiten een integraal geheel vormen, versterken ze elkaar. Deze aanpak heeft als voordeel dat je collega’s de veranderingen makkelijk accepteren en de draad sneller willen oppakken.

4. Organiseer een gezamenlijke reboarding

Het succes van een vernieuwde organisatie staat of valt met de inzet van alle medewerkers. Laat daarom iedereen meedoen met het reboardingprogramma – ook nieuwelingen, oudgedienden en degenen voor wie de aanpassingen minder impact hebben. Door alle collega’s te betrekken en samen te werken vergroot je de onderlinge verbondenheid. Dat zie je vervolgens terug in het resultaat. 

5. Zorg voor een goede follow-up

Nadat iedereen heeft kennisgemaakt met de nieuwe manier van werken, mag de aandacht hiervoor niet verslappen. Het is belangrijk dat alle maatregelen blijvend worden opgevolgd. Maak daarom een concreet plan van aanpak voor zowel de korte als de lange termijn. Monitor tussentijds waar verbeteringen nodig zijn en voer zo nodig aanpassingen door.

Wil je succesvol zijn in het nieuwe normaal maak dan werk van een effectieve reboarding. Bied je medewerkers houvast en help ze vol vertrouwen door te starten in een veilige en gezonde werkomgeving. Zo blijf je als organisatie wendbaar en flexibel.

Lees ook:

- Hoe stimuleer je intrinsieke motivatie bij je medewerkers?

Deel dit met mijn netwerk: