Céline Landman over wervingsvraagstukken rondom verduurzaming

“Verduurzamen is de trend van nu en de toekomst, want duurzaamheid is in feite niets anders dan toekomstbestendigheid.”

Wil je als organisatie aan de slag met duurzaamheid of je huidige beleid verder uitrollen? Céline Landman is senior recruitmentconsultant bij YER Executive en heeft zich gespecialiseerd in wervingsvraagstukken rondom verduurzaming. Als inhoudelijk sparringpartner adviseert zij op strategisch niveau en ze koppelt de juiste profielen aan het nieuwe beleid. In dit stuk legt zij uit hoe ze te werk gaat en wat een duurzaamheidsbeleid succesvol maakt.

Waarom is duurzaamheid zo belangrijk?

"Verduurzamen is de trend van nu en de toekomst; de hele wereld is ermee bezig. Duurzaamheid is in feite niets anders dan toekomstbestendigheid. De enige manier om je activiteiten te continueren is dat je dit doet op een verantwoorde manier voor mens en milieu. Niet alleen om zelf toekomstbestendig te zijn, maar ook omdat je klanten en de partijen waar je mee samenwerkt steeds vaker verwachten dat je openheid geeft over bijvoorbeeld de herkomst van materialen, de arbeidsomstandigheden of de milieu-impact van je productieproces."

"Sectoren als de maakindustrie, bouw en afvalverwerkingsbedrijven zijn vanwege de aard van hun activiteiten al veel bezig met het opstellen van sustainable development goals (sdg’s) voor onder andere CO2-reductie, circulariteit en eerlijke arbeidsomstandigheden. Hier valt veel winst te behalen, maar ook bij andere sectoren dringt de noodzaak van een gericht beleid steeds meer door. Voor bedrijven die duurzaamheid hebben verweven in hun strategie of dit in gang willen zetten, trek ik de beste mensen aan die de markt te bieden heeft. Dit helpt hen bij het realiseren van hun doelstellingen."

Waar begin je als je als je stappen wilt zetten met duurzaamheid?

"De belangrijkste voorwaarde voor succesvol verduurzamen is commitment vanuit de directie. Daar valt of staat alles mee, want je geeft een stevig signaal af dat duurzaamheid daadwerkelijk een speerpunt is in de strategie. Als het MT niet achter de benodigde veranderingen staat, is het vechten tegen de bierkaai en leveren de inspanningen niets op. Vervolgens moet je draagvlak creëren en manieren vinden om je medewerkers te motiveren. Eigenschappen als overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en creativiteit zijn nodig om de kar te trekken. Daarbij hoef je natuurlijk geen liefdadigheidsinstelling te worden om met duurzaamheid bezig te zijn. Het moet wel wat opleveren, anders is het bij voorbaat al geen duurzame ontwikkeling."

Interview-Céline Landman-910x300

Hoe bedoel je dat precies?

"Dat organisaties duurzamer moeten gaan werken, is onvermijdelijk. Belangrijk is dat je oog houdt voor de juiste balans tussen het beleid en de continuïteit van je bedrijf. Dit betekent dat je niet altijd tot het uiterste kunt gaan, maar moet inschatten wat realistisch en haalbaar is, zodat je financieel gezond blijft. Dat is ook van toepassing op je medewerkers. Als je een team hebt waar veel weerstand heerst en je zet er een idealist tussen dan is de kans van slagen niet groot. One size fits all geldt hier niet, want de juiste match vinden op de werkvloer is maatwerk."

Wat is de grootste valkuil bij de implementatie?

"Het gevolg kan zijn dat jouw organisatie of een afdeling een andere bloedgroep nodig heeft, want je moet met een nieuwe bril naar de activiteiten kijken. Een nieuw beleid vraagt vaak om een andere mentaliteit en skillset. Ook heeft lang niet iedereen affiniteit met duurzaamheid. Bovendien houden mensen over het algemeen niet zo van verandering. Immers: gemak dient de mens. De kans is aanwezig dat je op weerstand stuit, wat structureel een gedragsverandering in gang zetten tot een uitdaging maakt."

"Zo kan het gebeuren dat een inkoper die zich eerst alleen bezighield met prijsonderhandelingen, nu met leveranciers in gesprek moet over bijvoorbeeld de herkomst van de grondstoffen. Dan treden competenties als communicatief sterk zijn en goed kunnen samenwerken op de voorgrond. Dat is een wezenlijk ander profiel en het is belangrijk daar vooraf goed over na te denken. Om mijn opdrachtgevers te helpen concretiseer ik dit nieuwe profiel en ik ga ermee op zoek naar de beste kandidaten. Met de juiste mensen op de juiste posities heb je op meer plekken invloed in de organisatie. Daardoor komt je doelstelling dichterbij en boek je het meeste resultaat."

Hoe help jij met het vinden van de juiste match?

"Zowel de hard skills als de soft skills moeten in lijn zijn met de strategische doelstellingen en de cultuur. Bij het vervullen van een functie kijken bedrijven vaak scherp naar de taken en bijbehorende harde eisen en minder naar de aansluiting op het grote geheel. Als je te maken hebt met een transitie of implementatie van nieuw beleid, is het extra belangrijk om helder voor ogen te hebben welke skills er concreet nodig zijn. Hoe zien de doelstellingen er precies uit en welk gedrag past daarbij? Door hierover te sparren help ik om op een andere manier naar het takenpakket te kijken, zodat het gevraagde functieprofiel goed aansluit op de gestelde doelen."

Wat is hierbij nog meer belangrijk?

"Voor het beste resultaat moeten we de tijd nemen om elkaar goed te leren kennen. Open zijn naar elkaar hoort daarbij. Op welke manier kan een kandidaat in jouw organisatie het beste slagen? We bespreken de inhoudelijke aspecten, de verwachtingen, de valkuilen en de bedrijfscultuur. Om nog meer input te krijgen ga ik de organisatie in en praat ik met de mensen rondom de functie. Op die manier krijg ik een helder totaalbeeld dat ik vervolgens vertaal naar een effectieve wervingsstrategie."

3-YEREX-mboRijnland-910x335

Met welke mentaliteit vergroot je de slagingskans?

"De nadruk leggen op wat haalbaar is, is een belangrijke boodschap. Bij veranderingen denken mensen vaak nogal zwart-wit: het heeft geen zin, want het gaat toch niet lukken. Dat is natuurlijk nogal kort door de bocht. Beter weeg je de kansen en bedreigingen tegen elkaar af en kijk je naar wat er wél mogelijk is. In plaats van je doelen te hoog te stellen en te groot te denken, kun je beter klein beginnen en de veranderingen geleidelijk doorvoeren. Zo voorkom je dat je ontmoedigd raakt."

"Dit hoor ik ook veel terug van opdrachtgevers die duurzaamheid met succes hebben verweven in hun strategie. De drempel laag houden en die vervolgens uitbouwen, werkt het beste. Als mensen zien dat kleine stappen wel mogelijk zijn, motiveert dat om door te gaan. Door succesjes te delen en transparant te zijn krijg je mensen mee. Formuleer je doelen helder en denk goed na over welke ideeën realistisch zijn en welke niet. Maak vervolgens een stappenplan en bepaal met welk gedrag je de doelstellingen kunt behalen."

Wat kenmerkt een succesvol duurzaamheidsbeleid?

"Als je duurzaamheid echt onderdeel maakt van de strategie, dan boek je de beste resultaten. Eigenschappen als creativiteit, lef, vasthoudendheid en openheid zijn hierbij voorspellers voor succes. Ook helpt het als iedereen een inbreng levert. Zoals gezegd worden competenties als goed kunnen samenwerken en communicatief sterk zijn steeds belangrijker in organisaties die aan het verduurzamen zijn. Je kunt dit namelijk niet alleen. De kracht zit in ketenoptimalisatie en samenwerking."

"De weg naar succes betekent echter wel dat je pragmatisch moet zijn en niet te hard moet willen. Als het niet linksom kan, draai dan rechtsom. Waar liggen de mogelijkheden en hoe onderscheid je jezelf? De wereld verandert en op welke snelheid verander je mee? Pak je de koplopersrol met meer risico’s of neem je de meer veilige achterhoede? Je strategie bepalen in deze veranderende markt is cruciaal als je toekomstbestendig wilt zijn. Alles moet daarbij aansluiten, óók de mensen."

Meer lezen over verduurzaming binnen organisaties? In dit interview vertelt algemeen directeur Dick van Veelen hoe hij duurzaamheid succesvol heeft uitgerold binnen Vis Groep. Lees verder

Deel dit met mijn netwerk:
 

Een oplossing voor ieder vraagstuk

Voor een optimale ondersteuning denken onze recruitmentconsultants actief met u mee. Of het nu gaat om een vaste positie of een interim-opdracht, wij bieden altijd een gedegen businesscase op maat. Met onze geavanceerde wervingsstrategie selecteren we snel de beste kandidaten uit de markt. Wij verzorgen het wervingstraject van a tot z, zodat u zich kunt blijven focussen op uw organisatie.

Neem contact op