Lid Raad van Toezicht (3 posities)

 • Salarisindicatie Marktconforme bezoldiging
 • Vakgebied Legal
 • Dienstverband Parttime
 • Vacaturenummer VAC-10006685
 • Locatie Leiden
 • Type overeenkomst In dienst van opdrachtgever
 • Branche Non-Profit

Samenvatting

Interessante positie voor een zwaargewicht: wijs en onafhankelijk in denken en handelen.

De Stichting kent op dit moment een bestuur bestaande uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het bestuur heeft besloten een dualistisch bestuurssysteem bij de Stichting in te voeren en om die reden een Raad van Toezicht te benoemen.

Over de functie

De Raad van Toezicht (RvT) zal uit drie leden bestaan en houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen. De RvT staat het bestuur met raad terzijde. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over onder andere de begroting, de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het beleidsplan. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten.

Het uitgangspunt voor de Raad van Toezicht is een multidisciplinair team. De leden dienen over specifieke deskundigheid te beschikken, overzicht te kunnen houden en een toezichtrol te kunnen vervullen. Een lid van de RvT dient aantoonbare affiniteit te hebben met en kennis te hebben van het werkveld waarin de SRA actief is. Leden van de Raad van Toezicht dienen bovendien kennis van en ervaring met één of meer van de volgende aandachtsgebieden te hebben:

 • Tuchtrecht
 • Ethiek
 • Re-integratie/ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid
 • Financiën
 • Juridische zaken

Over het bedrijf

De Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) draagt al meer dan 30 jaar bij aan de kwaliteitsbevordering van het vak van arbeidsdeskundige. Dit doet de SRA met specifieke aandacht voor houding en gedrag van deze professional. Het zijn de arbeidsdeskundigen die in de relatie mens, werk en inkomen een schakelfunctie vervullen. Dit zowel in de private als in de publieke sector. Hun houding en gedrag kunnen het verschil maken in de levens van mensen en in de praktijk van ondernemingen.

Aanbod

 • Marktconforme bezoldiging

Profiel

Een lid van de Raad van Toezicht is sociaal en maatschappelijk betrokken en heeft bestuurlijke ervaring. Daarnaast beschikt een lid van de RvT over voldoende zelfkennis en is in staat op het eigen handelen en het handelen van zijn mede-toezichtsleden te reflecteren en een onafhankelijk oordeelsvorming toe te passen.

Tenslotte herkent het lid zich in onderstaande:

 • Teamspeler
 • Integer
 • Proactief
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • In staat onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken
Deel dit met mijn netwerk: