Interim Lead Auditor

 • Salarisindicatie Langlopende interim opdracht
 • Vakgebied Finance
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer VAC-10010720
 • Locatie Amsterdam
 • Type overeenkomst Interim / ZZP
 • Branche Finance

Samenvatting

Beschik jij over ervaring met het leiden van audits in complexe publieke organisaties? Voor één van de ministeries zijn wij op zoek naar een Interim Lead Auditor. Het betreft een langlopende opdracht voor de duur van één jaar.

Over de functie

Beoordelen van de bedrijfsveiligheid, milieuprestaties en -aspecten en de status ervan door:

 • Adviseren van het Hoofd over strategische keuzes m.b.t. een auditbeleid, die zorgen voor een optimaal functioneren van bedrijfsveiligheid;
 • Uitvoeren van documentstudies en risicoanalyses om vast te stellen welke audits minimaal noodzakelijk zijn;
 • Effectief sluiten van de Plan-Do-Check-Act cirkel ten aanzien van bedrijfsveiligheid, milieuprestaties en -aspecten en risicomanagement door het opstellen, organiseren en doen uitvoeren van een auditprogramma en op zichzelf staande audits op basis van het auditbeleid, geïdentificeerde risico's en uitgevoerde ongevalsonderzoeken;
 • Statistisch analyseren of doen analyseren van de resultaten van audits en van gegevens uit incidentmeldingen;
 • Beoordelen van de noodzaak tot het uitvoeren van toezicht bij leveranciers ten aanzien van Bedrijfsveiligheid en vervolgens het hieraan uitvoering geven door de toezichtorganisaties;
 • Door middel van audits doen beoordelen of het veiligheids- en milieumanagementsysteem effectief intern beleid is en het adviseren over maatregelen ter verbetering;
 • Doen uitvoeren van verificaties van (deel)producten en processen van de organisatie en het doen controleren van (afname)tests;
 • Melden van de auditresultaten aan de organisatie en het verzorgen van de systematische beoordeling van de uitvoering van corrigerende en preventieve maatregelen;
 • Uitbrengen van onafhankelijke adviezen over zorgaspecten t.a.v. bedrijfsveiligheid;
 • Informeren door rapportages over de voortgang van audits;
 • Informeren van het Hoofd Stafbureau m.b.t. de voortgang van het auditprogramma op basis van (tussen)rapportages.
 • Beoordelen of wordt voldaan aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving (compliance).
 • Uitvoeren van (statistische) steekproeven door:
  • Het uitkiezen van de omvang en de samenstelling van de populatie waarvan steekproeven worden genomen;
  • Het uitkiezen van een methode voor het nemen van steekproeven;
  • Het bepalen van de grootte van de te nemen steekproeven;
  • Het nemen van de steekproeven;
  • Het verzamelen, beoordelen, rapporteren en documenteren van de resultaten.
 • Adviseren aan het (decentrale) management betreffende zijn/haar bevindingen, door:
  • Het leveren van inhoudelijk advies, alternatieven, oplossingsrichtingen en advies producten en het uitdragen van het door het gezag vastgestelde beleid.
  • Opstellen van het auditjaarprogramma op basis van management review, thema's en onderzoeken.
  • Het als lead auditor begeleiden en trainen van collega-auditoren, het geven van presentaties en voorlichting.

Over het bedrijf

Onze opdrachtgever is één van de ministeries.

Aanbod

 • Langlopende interim-opdracht
 • Start 1/8/2021 tot en met 31/7/2022
 • 32 tot 36 uur per week

Profiel

 • Afgeronde hbo-diploma richting bedrijfskunde of technische bedrijfskunde en een diploma Hogere Veiligheidskunde HVK
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Auditor in een vergelijkbare complexe werkomgeving.
 • Ervaring als lead-auditor overeenkomstig de eisen gesteld in ISO19011
 • Begeleiden en coachen van nieuwe auditors/medewerkers.
 • Ervaring met het begeleiden en coachen van nieuwe medewerkers die opgeleid worden of beperkt opgeleid zijn tot volwaardige auditors.
 • Ervaring in het implementeren, onderhouden en verbeteren van kwaliteitsmanagementsystemen.
 • In het bezit van een NEN-ISO 14001 en een 45001 lead auditor certificaat
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met onderzoekstechnieken (zoals Tripod, Ishikawa, 5xW, BowTie, risicoanalyses)
Deel dit met mijn netwerk: