Interim Financieel Assetmanager

 • Salarisindicatie Goede condities
 • Vakgebied Finance
 • Dienstverband Parttime
 • Vacaturenummer VAC-10014148
 • Locatie Dordrecht
 • Type overeenkomst Interim / ZZP
 • Branche Real Estate

Samenvatting

Heb jij ervaring met financiële rendementsanalyses en het vertalen hiervan naar huurprijzen en onderhoudsnormen? Spreekt het je aan om nauw samen te werken met de assetmanagers om het financieel rendement, de vastgoedwaarde en n het maatschappelijk rendement te optimaliseren? Voor een woningbouwcorporatie in Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Interim Financieel Assetmanager.

Over de functie

 • Op complexniveau opstellen van voorstellen op voor de (commerciële) huurprijzen.
 • Verrichten van marktonderzoek.
 • Op complexniveau opstellen van rendementseisen op en deze toetsen aan de totale rendementseisen.
 • Afstemmen van huurprijsniveaus binnen het assetmanagementteam.
 • Leveren van input voor marktwaarde in verhuurde staat voor de jaarrekening en begroting.
 • Overeenkomen van de huurprijspolitiek per complex en per doelgroep met de assetmanager maatschappelijk rendement
 • Vaststellen van rendementseisen per complex
 • In samenwerking met de assetmanager maatschappelijk rendement vaststellen van de uitgangspunten met betrekking tot de mate waarin de organisatie inzet op maatschappelijk rendement en deze ter goedkeuring voorleggen aan het MT
 • Na afstemming met de assetmanager Vastgoed vaststellen van het gewenste onderhoudsniveau en daaraan gerelateerde planmatige en niet planmatige onderhoudsnormen op complex niveau.
 • Na onderbouwing opstellen van onderhoudsnormen en bijbehorende prestatieafspraken met de assetmanager Vastgoed. Legt deze ter goedkeuring voor aan het MT.
 • Coördineren van het verzamelen van relevante gegevens over gerealiseerde kosten en opbrengsten, waardeontwikkeling eigen vastgoed en marktgegevens.
 • Analyseren, opstellen van berekeningen en rapporteren over gerealiseerde rendementen op complex en/of woningniveau.
 • Analyseren van verschillen tussen gewenst en gerealiseerd rendement op complex- en/of woningniveau.

Over het bedrijf

Een woningbouwcorporatie in Zuid-Holland.

Aanbod

 • Interim opdracht vanaf medio december 2021 t/m medio april 2022
 • 2-3 dagen per week

Profiel

 • Afgeronde Hbo/Wo-opleiding
 • Kennis van de vastgoedmarkt, projectontwikkeling en vastgoedbeheer
 • Kennis van begroting en budgettering en van risicobeheersing
Deel dit met mijn netwerk: