Hoe stimuleer je intrinsieke motivatie bij je medewerkers?

Intrinsiek gemotiveerde mensen presteren beter en hebben meer werkplezier. Dat is natuurlijk goed voor de teamspirit en voordelig voor de organisatie. Hoe werkt intrinsieke motivatie nu precies en hoe kun jij dit als leidinggevende aanwakkeren?

“Happiness is the secret ingredient for successful businesses. If you have a happy company it will be invincible.” – Richard Branson

Weinig mensen zullen zeggen dat Richard Branson het slecht voor elkaar heeft. In zijn bedrijven is de company culture extreem belangrijk. Hij stimuleert zijn mensen om als ondernemers te leren denken en handelen. Je kunt ook zeggen: hij stimuleert intrinsieke motivatie.

Afgelopen jaren hebben economen en gedragswetenschappers veel onderzoek gedaan naar het effect van intrinsiek gemotiveerd werk. Daaruit blijkt dat je als leidinggevende meer invloed op gedragsverandering hebt dan je denkt. Een intuïtief entrepreneur als Branson wist dat allang en het is natuurlijk mooi dat de wetenschap hem gelijk geeft. Volgens de zelfdeterminatietheorie van de bekende psychologen Edward L. Deci en Richard M. Ryan zijn er twee manieren om mensen te motiveren: extrinsieke en intrinsieke motivatie.

Extrinsieke motivatie

Als een medewerker in beweging komt door het vooruitzicht op een beloning, zoals een bonus of een promotie, valt dit onder extrinsieke motivatie. Ook het perspectief op een straf, zoals het beëindigen van een contract, valt onder deze categorie. De prikkel die aanzet tot bepaald gedrag komt van buitenaf en dient het eigenbelang. Zodra deze stimulans wegvalt, is het gedrag vaak moeilijk vol te houden. De effecten zijn dus alleen zichtbaar op de korte termijn.

Intrinsieke motivatie

Komt iemand uit eigen wil in beweging, vanwege innerlijke drijfveren, dan is er sprake van intrinsieke motivatie. De redenen kunnen legio zijn: passie voor je werk, ambitie, plezier, het gevoel met iets belangrijks bezig te zijn, enzovoort. Wie intrinsiek gemotiveerd is, heeft een hoger concentratieniveau, is creatiever, komt sneller tot oplossingen en geniet meer van het werk. Een duidelijke win-winsituatie dus. Iedereen wordt er beter van: het team, de organisatie en natuurlijk de medewerker zelf.

Wie intrinsiek gemotiveerd is, heeft een hoger concentratieniveau, is creatiever, komt sneller tot oplossingen en geniet meer van het werk.

intrinsieke motivatie-910x355

Hoe vergroot je de intrinsieke motivatie?

Hoe stimuleer je als leidinggevende de intrinsieke motivatie bij je medewerkers? Jouw team bestaat uit verschillenen individuen en als je écht contact wilt maken, is het belangrijk om de juiste toon aan te slaan. Wat is de achtergrond van je collega en hoe ziet zijn of haar leefwereld eruit? Door je mensen empathisch te benaderen zet je al een goede eerste stap, maar er is meer.

De zelfdeterminatietheorie van de bovengenoemde wetenschappers stelt dat er drie psychologische basisbehoeften zijn die de intrinsieke motivatie bij mensen stimuleren:

Autonomie

Individuen willen het gevoel hebben dat ze eigen baas zijn en zelf kunnen bepalen wat ze doen. In plaats van een taak of project van bovenaf op te leggen werkt het beter om de invulling ervan over te laten aan de medewerker zelf. Natuurlijk kun je wel de kaders aangeven en laten weten welk eindresultaat je verwacht. Door iemands verantwoordelijkheidsgevoel aan te spreken en te vragen: “Op welke manier zou jij dit aanpakken?” ontstaat bij die persoon een gevoel van individuele vrijheid.

Competentie

Positieve feedback zet medewerkers in hun kracht. Mensen vinden het fijn te ervaren dat ze capabel zijn. Gevoelens van competentie vergroot je door duidelijk te benoemen wat de sterke punten zijn van iemands handelingen. Zo kun je bijvoorbeeld je waardering uitspreken voor de manier waarop je collega omgaat met conflicten. Of je kunt een schouderklopje geven voor het goed uitvoeren van een bepaalde opdracht.

We zijn een sociale soort en door een groot saamhorigheidsgevoel te creëren versterk je de onderlinge band in je team.

Betrokkenheid

Mensen hebben een universeel verlangen naar interactie met anderen. We zijn een sociale soort en door een groot saamhorigheidsgevoel te creëren versterk je de onderlinge band in je team. Medewerkers voelen zich ook meer betrokken als ze inzicht krijgen in de resultaten van hun werkzaamheden. Branson zou zeggen dat het loont om in je organisatie een wij-gevoel te creëren, want als die sfeer eenmaal heerst, gaat alles makkelijker én beter.

Wil je je collega’s aanmoedigen om een betere versie van zichzelf te worden versterk dan hun intrinsieke motivatie. Dit is niet alleen stimulerend en inspirerend, maar het is ook de sleutel tot jullie succes op de lange termijn.

Lees ook:

Deel dit met mijn netwerk: